Dni Adaptacyjne

Rozstanie z rodzicami jest trudnym momentem w życiu każdego dziecka. Pomagamy dzieciom w odnalezieniu się w nowym miejscu jakim jest przedszkole oraz przystosowaniu do nowego trybu życia (ranne wstawanie, wyznaczone godziny posiłków, wzmożona samodzielność). Pierwszym krokiem wprowadzającym dziecko w świat przedszkola są zajęcia adaptacyjne. Rodzice mają możliwość uczestniczenia w okresie adaptacyjnym w zajęciach organizowanych na terenie przedszkola. Czas tego okresu jest ustalany indywidualnie. Celem okresu adaptacyjnego jest zapoznanie nowych przedszkolaków z personelem, budynkiem i panującymi zwyczajami. Dziecko spędza czas w Przedszkolu z rodzicem, przyzwyczajając się do nowego otoczenia i stopniowo zyskując poczucie bezpieczeństwa. Wszystko odbywa się w miłej atmosferze, czas upływa na zorganizowanej zabawie, w towarzystwie Mamy, Taty lub innej bliskiej osoby. Dzięki tym działaniom Dziecko nie trafia do obcego miejsca.