Żłobek Rzeszów

Z wielką radością informujemy zainteresowanych Rodziców, że rozpoczęliśmy rekrutację do grupy żłobkowej.

Położony na ul. Ofiar Katynia 6 Rzeszów osiedle Baranówka prywatny żłobek Kraina Szczęścia to skuteczne rozwiązanie dla wszystkich zapracowanych rodziców. Żłobek przyjmuje dzieci w wieku od 5 m-cy do 3 lat. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą opieki.

 • Opieka dzienna (maksimum 10 godzin dziennie Art. 12 pkt. 2 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) – 700 zł* miesięcznie.
 • W przypadku nie odebrania dziecka z żłobka do godziny 19.00 naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę poza godzinami pracy żłobka w wysokości 20,00 zł za pierwsze rozpoczęte 30 minut oraz 40 zł za każde kolejne 30 minut.

Bezpieczeństwo w naszym żłobku

Wiemy, jak ważne jest przystosowanie warunków do prawidłowego rozwoju, dlatego stworzyliśmy odpowiednie warunki lokalowe w Rzeszowie, zapewniając najmłodszym dzieciom jak najwyższe bezpieczeństwo.

Wszystkie meble i zabawki w naszym żłobku posiadają atesty. We wszystkie pomieszczeniach zostały zainstalowane niezbędne zabezpieczenia takie jak: zatyczki do kontaktów, blokady okienne czy barierki.

Oświetlenie w żłobku Kraina Szczęścia jest bardzo bezpieczne spełnia wszelkie normy określone dla dzieci. Dzięki temu dzieci mogą się rozwijać i bawić w bezpiecznych warunkach, wśród odpowiedniego wsparcia i podejścia pełnego miłości.

Nasza kadra pedagogiczna

I gwarantujemy fachową, dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. Mamy duże świetnie wyposażone sale dydaktyczne. Oferujemy bardzo dobre przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w naszym żłobku. Dostosowujemy metody i formy nauczania do wieku dziecka oraz jego możliwości.

Nasz zespół to grupa ludzi pełna energii i zapału – z entuzjazmem wdrażamy najnowsze metody pracy, gwarantując wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie.

Opiekunki wzbudzająca sympatię u dzieci, wytrwale motywująca je do działania, zachęcają do otwartości i rozwijania swoich umiejętności. Są pełna pasji i zapału do pracy z najmłodszymi. Pracę wykonuje z największym oddaniem, ciepłem i uśmiechem co tworzy dzieciom drugi dom.

Wasze pociechy czują pozytywną energię i miłość jaką są obdarzone w Krainie Szczęścia, dlatego chętnie przychodzą do naszego żłobka i miło spędzają u nas czas.

Certyfikaty i atesty

Zapewniamy salę zabaw wyposażoną w zabawki opatrzone certyfikatem, dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizujemy program stymulujący rozwój kreatywności i zdolności twórczych. W programie żłobka są też imprezy organizowane w ciągu roku. Zapewniamy zabawy na świeżym powietrzu i placu zabaw.

Sypialnie żłobka wyposażone są w odpowiednie łóżeczka (dzieci mają takie same pościele). Dzięki temu proces adaptacji przebiega łagodniej.

Prywatny żłobek w Rzeszowie Kraina Szczęścia jest czynny cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 19.00

Żłobek Kraina Szczęścia zlokalizowany jest na osiedlu Baranówka, przy ul. Ofiar Katynia 6 Rzeszów

Właściciel żłobka: Jaromir Budzik.

kontakt@krainaszczescia.edu.pl

+48172000660 , +48737477797

Formularz zgłoszeniowy żłobek  Dokumenty do pobrania

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 6.30 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy integrujące grupę, praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym
  i wychowawczym
 • 8.00 – 8.30 – gr.  starsze – ćwiczenia poranne; gr.młodsze – zabawy ruchowe czynności porządkowo-gospodarcze w sali, 
 • 8.30 – 8.45 –  zabiegi higieniczno – sanitarne, przygotowanie do śniadania, promowanie nawyków prozdrowotnych
 • 8.45 – 9.15 – śniadanie
 • Dzieci starsze – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków
 • Dzieci młodsze – wdrażanie dzieci do samodzielnego spożywania posiłków
 • 9.15 – 10.15 –zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową
 • 10.15–11.45 – zabawy, zajęcia, spacery, wycieczki i inne formy aktywności w sali i na powietrzu – stymulowanie rozwoju dzieci, wyzwalanie aktywności, tworzenie warunków umożliwiających zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności, postaw we wszystkich obszarach rozwoju
 • 11.45 – 12.30 – przygotowanie do obiadu, obiad (pierwsze danie),
 • 12.30 – 13.00 – czynności porządkowe, zabiegi higieniczno – sanitarne, szczotkowanie zębów
 • -Dzieci młodsze – leżakowanie, relaks przy muzyce; doskonalenie umiejętności samoobsługi, rozbierania
 • -Dzieci starsze – słuchanie bajek, zabawy dowolne w sali lub na podwórku, zajęcia o charakterze wychowawczym, praca indywidualna lub w małych zespołach – zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne z kartami pracy, inne formy aktywności, zajęcia dodatkowe.
 • 14.30 – 14.45 – prace porządkowo – gospodarcze, zabiegi higieniczno – sanitarne, doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania się
 • 14.45  15.15 – Obiad  (pierwsze danie)  wraz z podwieczorkiem
 • 15.15 – 19.00 – kontynuacja działalności edukacyjnej poza podstawą programową, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza indywidualna i w małych zespołach, zajęcia o charakterze wychowawczym na świeżym powietrzu.

sala zabaw żłobku kraina szczescia