Żłobek Rzeszów

Z wielką radością informujemy zainteresowanych Rodziców, że rozpoczęliśmy rekrutację do grupy żłobkowej.

Wiemy, jak ważne jest przystosowanie warunków do prawidłowego rozwoju , dlatego stworzyliśmy odpowiednie warunki lokalowe w Rzeszowie, zapewniając najmłodszym dzieciom jak najwyższe bezpieczeństwo.

Koncepcja pracy żłobka oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych, tzn. ustawie o opiece nad dziećmi do 3 lat oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w:

  • Regulaminie organizacyjnym
  • Statucie żłobka

Nasz żłobek mieści się na ul. Ofiar Katynia 6 , 35-209 Rzeszów

W ramach opieki nasz rzeszowski żłobek oferuje:

  • salę zabaw wyposażoną w zabawki opatrzone certyfikatem, dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci,
  • sypialnię, wyposażoną w odpowiednie łóżeczka (dzieci mają takie same pościele),
  • kąciki do przewijania, przebierania i pieluchowania dzieci,
  • udoskonalone zaplecze sanitarne,
  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną