Opłaty

Cennik opieki w prywatnym przedszkolu i żłobku  w roku 2018

 

Wychowaniem przedszkolnym obejmujemy dzieci od początku roku szkolnego (od 1 września) w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego (do 31 sierpnia) w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dyrektor może przyjąć do prywatnego Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku, pod warunkiem osiągnięcia przez nie dojrzałości przedszkolnej.

 • W naszym prywatnym przedszkolu w Rzeszowie czesne miesięczne wynosi 430 zł. Opłata miesięczna tytułem czesnego za drugie i kolejne dziecko jest pomniejszana o kwotę 150 zł, jeśli rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola lub Żłobka Kraina Szczęścia .
 • Opłata w przedszkolu za wyżywienie wynosi 9,50 zł dziennie za dietę podstawową lub 12 zł za dietę indywidualną.
 • Opłata wpisowa za przedszkole wynosi 150zł*. Opłata wpisowa za drugie i kolejne dziecko wynosi 75%, jeśli rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola lub Żłobka Kraina Szczęścia. Opłata wpisowa za rodzeństwo zapisywane w jednym czasie do Przedszkola lub Żłobka Kraina Szczęścia wynosi 50% za każde dziecko.
 • W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola lub żłobka do godziny 19.00 naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę poza godzinami pracy Przedszkola w wysokości 20,00 zł za pierwsze rozpoczęte 30 minut oraz 40 zł za każde kolejne 30 minut.
 • Dodatkowo płatne są: wycieczki fakultatywne poza granice Rzeszowa, podręczniki

 

Czesne zawiera:

 • edukację, opiekę i wychowanie dziecka
 • zakup pomocy dydaktycznych i plastycznych (nie zawiera kosztu podręczników)
 • porady dla rodziców oraz zajęcia ze specjalistami  (psycholog, logopeda, terapeuta SI)
 • Naukę języka obcego , zajęcia muzyczno-ruchowe , teatralne a także gimnastykę korekcyjna
 • wyjścia i wycieczki do kina, teatru, muzeum w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa

 

 

 

Cennik opieki w żłobku w roku 2018

Świadczymy usługi opieki dziennej nad dziećmi :

 • Opieka  dzienna  (maksimum 10 godzin dziennie Art. 12   pkt. 2 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) – 700 zł* miesięcznie
 • W przypadku nie odebrania dziecka z żłobka do godziny 19.00  naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę poza godzinami pracy żłobka w wysokości 20,00 zł za pierwsze rozpoczęte 30 minut oraz 40 zł za każde kolejne 30 minut.

* Opłata będzie  pomniejszona o dofinansowanie z Programu „MALUCH +” 2018 o 150

Czesne w roku 2018 po uzyskaniu dofinansowanie z „Programu MALUCH +” 2018 wynosić będzie 550 zł 

MALUCH-2018-Zalacznik-12-Logo-poziom

 

 

 

Dodatkowo rodzic oddający dziecko do żłobka zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 150 zł*. Opłata ta jest w całości przeznaczana na:

 • Ubezpieczenie NNW dziecka.
 • Zakup „wyprawki”, na którą składają się: śliniaczek, sztućce, kubek, materiały plastyczne i pościel dla dziecka.

Ponadto oferujemy Państwu dodatkowe usługi:

 • Opieka nocna – cena ustalana indywidualnie
 • Opieka weekendowa – cena ustalana indywidualnie

 

Wyżywienie

Współpracujemy z firmą specjalizującą się w dostarczaniu posiłków do żłobków i przedszkoli w Rzeszowie. Oferujemy możliwość zamówienia całodniowego wyżywienia zarówno dla dzieci przebywających na diecie jak i tych, które diet nie stosują.

Oferujemy Państwu możliwość zamówienia jednego z czterech zestawów:

 • Obiad składający się z zupy, drugiego dania  – 7,50 zł dziennie
 • Śniadanie, zupa, drugie danie i podwieczorek – 9,50 zł dziennie
 • Oczywiście jest też możliwość przynoszenia własnych posiłków.

Menu jest zmieniane co tydzień dla urozmaicenia diety dzieci. Aktualne menu prezentujemy w zakładce Jadłospis

 

 

 

*opłata za przedszkole wpisowa w wysokości 150 zł do dnia 01-03-2018

przedszkole w rzeszowie, prywatne przedszkole integracyjne, prywatny żłobek rzeszów