Opłaty

Cennik opieki w prywatnym przedszkolu i żłobku  w roku 2019

 

Wychowaniem przedszkolnym obejmujemy dzieci od początku roku szkolnego (od 1 września) w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego (do 31 sierpnia) w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dyrektor może przyjąć do prywatnego Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku, pod warunkiem osiągnięcia przez nie dojrzałości przedszkolnej.

 • W naszym prywatnym przedszkolu w Rzeszowie czesne miesięczne wynosi 430 zł. Opłata miesięczna tytułem czesnego za drugie i kolejne dziecko jest pomniejszana o kwotę 150 zł, jeśli rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola lub Żłobka Kraina Szczęścia .
 • Opłata w przedszkolu za wyżywienie wynosi 9,50 zł dziennie za dietę podstawową lub 10,50 zł za dietę indywidualną.
 • Opłata wpisowa za przedszkole wynosi 300 zł. Opłata wpisowa za drugie i kolejne dziecko wynosi 75%, jeśli rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola lub Żłobka Kraina Szczęścia. Opłata wpisowa za rodzeństwo zapisywane w jednym czasie do Przedszkola lub Żłobka Kraina Szczęścia wynosi 50% za każde dziecko.
 • W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola lub żłobka do godziny 19.00 naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę poza godzinami pracy Przedszkola w wysokości 20,00 zł za pierwsze rozpoczęte 30 minut oraz 40 zł za każde kolejne 30 minut.
 • Dodatkowo płatne są: wycieczki fakultatywne poza granice Rzeszowa, podręczniki

Czesne zawiera:

 • edukację, opiekę i wychowanie dziecka
 • zakup pomocy dydaktycznych i plastycznych (nie zawiera kosztu podręczników)
 • porady dla rodziców oraz zajęcia ze specjalistami  (psycholog, logopeda, terapeuta SI)
 • Naukę języka obcego , zajęcia muzyczno-ruchowe , teatralne a także gimnastykę korekcyjna
 • wyjścia i wycieczki do kina, teatru, muzeum w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa

Cennik opieki w Żłobku na rok 2019

Świadczymy usługi opieki dziennej nad dziećmi :

 • Opieka  dzienna  (maksimum 10 godzin dziennie Art. 12   pkt. 2 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) – 800 zł* miesięcznie
 • W przypadku nie odebrania dziecka z żłobka do godziny 19.00  naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę poza godzinami pracy żłobka w wysokości 20,00 zł za pierwsze rozpoczęte 30 minut oraz 40 zł za każde kolejne 30 minut.

* Opłata będzie  pomniejszona o dofinansowanie z Programu „MALUCH +” 2019 w kwocie 100 zł

Czesne w roku 2019 po uzyskaniu dofinansowanie z „Programu MALUCH +” 2019 wynosić będzie 700 zł 

MALUCH-2018-Zalacznik-12-Logo-poziom

Dodatkowo rodzic oddający dziecko do żłobka zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 300 zł. Opłata ta jest w całości przeznaczana na:

 • Ubezpieczenie NNW dziecka.
 • Zakup „wyprawki”, na którą składają się: śliniaczek, sztućce, kubek, materiały plastyczne i pościel dla dziecka.

Ponadto oferujemy Państwu dodatkowe usługi:

 • Opieka nocna – cena ustalana indywidualnie
 • Opieka weekendowa – cena ustalana indywidualnie

Wyżywienie

Współpracujemy z firmą specjalizującą się w dostarczaniu posiłków do żłobków i przedszkoli w Rzeszowie. Oferujemy możliwość zamówienia całodniowego wyżywienia zarówno dla dzieci przebywających na diecie jak i tych, które diet nie stosują.

Oferujemy Państwu możliwość zamówienia jednego z czterech zestawów:

 • Obiad składający się z zupy, drugiego dania  – 7,50 zł dziennie
 • Śniadanie, zupa, drugie danie i podwieczorek – 9,50 zł dziennie
 • Oczywiście jest też możliwość przynoszenia własnych posiłków.

Menu jest zmieniane co tydzień dla urozmaicenia diety dzieci. Aktualne menu prezentujemy w zakładce Jadłospis

Niedaleko budynku przedszkola znajduje się bezpieczny plac zabaw. Każdego dnia czas wolny od zajęć dydaktycznych nasze dzieci spędzają w przedszkolnym ogródku.

Chcemy odpowiedzieć na Państwa potrzeby zapewnieniami dzieciom bezpiecznego i stymulującego rozwój środowiska.

 

 

Przedszkole Kraina Szczęścia zlokalizowany jest na osiedlu Baranówka, przy ul. Ofiar Katynia 6 Rzeszów

 

kontakt@krainaszczescia.edu.pl

+48172000660 , +48737477797

przedszkole rzeszów

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 6.30 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy integrujące grupę, praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym
  i wychowawczym
 • 8.00 – 8.30 – gr.  starsze – ćwiczenia poranne; gr.młodsze – zabawy ruchowe czynności porządkowo-gospodarcze w sali, 
 • 8.30 – 8.45 –  zabiegi higieniczno – sanitarne, przygotowanie do śniadania, promowanie nawyków prozdrowotnych
 • 8.45 – 9.15 – śniadanie
 • Dzieci starsze – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków
 • Dzieci młodsze – wdrażanie dzieci do samodzielnego spożywania posiłków
 • 9.15 – 10.15 –zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową
 • 10.15–11.45 – zabawy, zajęcia, spacery, wycieczki i inne formy aktywności w sali i na powietrzu – stymulowanie rozwoju dzieci, wyzwalanie aktywności, tworzenie warunków umożliwiających zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności, postaw we wszystkich obszarach rozwoju
 • 11.45 – 12.30 – przygotowanie do obiadu, obiad (pierwsze danie),
 • 12.30 – 13.00 – czynności porządkowe, zabiegi higieniczno – sanitarne, szczotkowanie zębów
 • -Dzieci młodsze – leżakowanie, relaks przy muzyce; doskonalenie umiejętności samoobsługi, rozbierania
 • -Dzieci starsze – słuchanie bajek, zabawy dowolne w sali lub na podwórku, zajęcia o charakterze wychowawczym, praca indywidualna lub w małych zespołach – zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne z kartami pracy, inne formy aktywności, zajęcia dodatkowe.
 • 14.30 – 14.45 – prace porządkowo – gospodarcze, zabiegi higieniczno – sanitarne, doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania się
 • 14.45  15.15 – Obiad  (pierwsze danie)  wraz z podwieczorkiem
 • 15.15 – 19.00 – kontynuacja działalności edukacyjnej poza podstawą programową, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza indywidualna i w małych zespołach, zajęcia o charakterze wychowawczym na świeżym powietrzu.

sala główna w przedszkolu na baranówce