Rekrutacja

Zapisy do przedszkola Kraina Szczęścia

Przedszkole prowadzi zapisy przez cały rok kalendarzowy. Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc, do odpowiednich grup wiekowych. O przyjęciu dzieci do przedszkola Rzeszowie decyduje kolejność zgłoszeń. W celu zapisania dziecka prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego a następnie kontakt telefoniczny lub osobisty w ciągu dwóch dni roboczych w celu potwierdzenia dostępności miejsca dla zgłoszonego dziecka i dopełnienie formalności.

Formularz zgłoszeniowy

Dane dziecka

Imię i Nazwisko:

Data urodzenia:

PESEL:

Miejsce zamieszkania:

Data rozpoczęcia uczęszczania:

Dane dotyczące rodziców dziecka

MAMA

Imię i Nazwisko:

Miejsce zamieszkania:

Telefon:

Email:

TATA

Imię i Nazwisko:

Miejsce zamieszkania:

Telefon:

Email:

 

TODO:

FORM

Dowiedz się, jak zapisać dziecko do przedszkola i kiedy należy złożyć wniosek +48172000660 +48737477797