Zdjęcie dziecka

Przedszkole i żłobek “Kraina Szczęścia” Przyjazne miejsce dla dziecka i rodzica

Zapisz swoje dziecko do nas

Informacje o nas - Przedszkole Kraina Szczęścia

Przedszkole „Kraina Szczęścia” jest przyjaznym miejscem dla dzieci i ich rodzin. Działania prowadzone przez zatrudnionych nauczycieli i specjalistów ukierunkowane są na rozbudzanie ciekawości świata, zdobywanie wiedzy i kształtowania nowych umiejętności dzieci niezbędnych do podjęcia nauki w szkole, odkrywania i rozwijania naturalnych talentów a także samodzielności. Rozumiemy przez to wysokie standardy pracy z dziećmi, współpracę z rodzicami, współpracę ze specjalistami również z innych placówek, a także podnoszenie kwalifikacji i rozwój pracowników przedszkola.Głównym założeniem naszej placówki jest wspieranie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z jego możliwościami, zainteresowaniami i wrodzonym potencjałem. Wsparcie to realizujemy w trakcie...

Zdjęcie dziecka

Informacje o nas - Przedszkole Kraina Szcześcia

Zdjęcie serca

prowadzone są zajęcia dodatkowe takie jak:

 • język angielski
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • taniec nowoczesny
 • taniec towarzyski
 • dogoterapia
 • alpakoterapia
 • trening umiejętności społecznych
 • zajęcia kulinarne
Zdjęcie serca

oferujemy liczne atrakcje i wycieczki fakultatywne, wycieczki do kin i teatru, audycje muzyczne, warsztaty tematyczne

Zdjęcie serca

opiekę logopedy, neurologopedy i zajęcia terapeutyczne

Zdjęcie serca

konsultacje ze specjalistami pracującymi w „Krainie Szczęścia” w zakresie wychowania, edukacji i pomocy psychologiczno – pedagogicznej jak: pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, logopeda, neurologopeda, psycholog

Informacje o nas - Przedszkole Kraina Szcześcia

Opłata wpisowa

(jednorazowa)

300 zł

Zdjęcie serca

opłata wpisowa za rodzeństwo zapisywane w jednym czasie do Przedszkola lub Żłobka „Kraina Szczęścia” wynosi 100% za pierwsze dziecko i każde kolejne dziecko 50%

Zdjęcie serca

opłata wpisowa za drugie i kolejne dziecko wynosi 75%, jeśli rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Przedszkola lub Żłobka „Kraina Szczęścia”

Opłata wpisowa w całości przeznaczana jest na:

Zdjęcie serca

roczne ubezpieczenie dziecka - NNW

Zdjęcie serca

zakup „wyprawki”, na którą składają się: pościel dla dziecka, śliniaczek, sztućce, kubek, materiały plastyczne i techniczne

Czesne miesięczne

(opłata stała w roku kalendarzowym 2024)

830 zł

Zdjęcie serca

opłata miesięczna nie dotyczy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Zdjęcie serca

czesne za drugie i kolejne dziecko pomniejszane jest o kwotę 150 zł (nie dotyczy dzieci, jeżeli jedno z rodzeństwa nie płaci czesnego z racji posiadanego orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.)

Opłata żywieniowa

(5 posiłków dziennie)

13,00 zł

Zdjęcie serca

istnieje możliwość korzystania z diety indywidualnej

Zdjęcie serca

w przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu (zgłoszenie przyjęte do godz. 8.00 w tym samym dniu) nie nalicza się opłaty żywieniowej za dni w których zostało zgłoszone

Zdjęcie serca

opłata nie zostanie naliczona jeżeli rodzic/opiekun prawny powiadomi opiekuna grupy dzień przed planowaną nieobecnością do godziny 18.30

Zdjęcie serca

w przypadku wysłania wiadomości SMS w dniu nieobecności dziecka do godziny 8.00 na nr telefonu grupy przypisanej dziecku

Zdjęcie serca

885 755 008 – ZUCHY
885 755 007 - STARSZAKI

Rekrutacja - Przedszkole Kraina Szcześcia

  Dane rodziców / opiekunów prawnych

  Dane dziecka

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Zdjęcie dziecka

  Kontakt przedszkole Kraina Szcześcia

  Zdjęcie tła
  Zdjęcie słuchawki telefonu

  17/2000660

  Przedszkole

  885 755 008 ZUCHY

  885 755 007 STARSZAKI

  Dyrektor

  Justyna Michałowicz 733 733 311 (8.00 - 16.00)

  catering

  885 755 003 (nie SMS)

  17/ 200 06 60 (nie SMS)

  Zdjęcie koperty

  kontakt@krainaszczescia.edu.pl

  biuro@krainaszczescia.edu.pl

  Zdjęcie pinezki wskazującej lokalizację

  ul. Ofiar Katynia 6, 35-209 Rzeszów