Kariera - Przedszkole Kraina Szcześcia

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

OPIS STANOWISKA

sprawowanie opieki na dziećmi

organizacja zajęć edukacyjnych

realizacja programu wychowania przedszkolnego

zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym

prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa oświatowego

dbanie o przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy

dbanie i pielęgnowanie dobrego kontaktu z rodzicami

realizacja zaleceń przełożonych wynikających harmonogramu pracy przedszkola

WYMAGANIA

wykształcenia wyższego pedagogicznego (magisterskiego) o specjalności wychowanie przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna

kreatywność

sumienność i odpowiedzialność

samodzielność

doświadczenia w pracy z dziećmi w  min. 2 lata (udokumentowane)

serdeczny stosunek do dzieci

niekaralność

pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych

mile widziane są umiejętności wokalno – muzyczne, artystyczno – techniczne, twórcze  i wyobraźnia

wysoka kultura osobista

dyspozycyjność (40 godz. tygodniowo)

OFERUJEMY

umowa o pracę na cały etat

możliwość awansu zawodowego

możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez współfinansowanie studiów, kursów oraz szkoleń

praca w organizacji o bogatym doświadczeniu w edukacji

atrakcyjne wynagrodzenie

premia

Kontakt przedszkole Kraina Szcześcia

Zdjęcie tła
Zdjęcie słuchawki telefonu

17/2000660

Przedszkole

885 755 008 ZUCHY

885 755 007 STARSZAKI

Dyrektor

Justyna Michałowicz 733 733 311 (8.00 - 16.00)

catering

885 755 003 (nie SMS)

17/ 200 06 60 (nie SMS)

Zdjęcie koperty

kontakt@krainaszczescia.edu.pl

biuro@krainaszczescia.edu.pl

Zdjęcie pinezki wskazującej lokalizację

ul. Ofiar Katynia 6, 35-209 Rzeszów