Informacje o nas - Żłobek Kraina Szcześcia

Żłobek „Kraina Szczęścia” jest przyjaznym miejscem dla dzieci i ich zapracowanych rodziców, którzy oddając pod opiekę swoje dziecko zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci, zaangażowanie kadry i podejście pełne ciepła, akceptacji i wyrozumiałości. To właśnie gwarantujemy w „Krainie Szczęścia”.

Żłobek „Kraina Szczęścia” to placówka, która prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat, a w szczególnych sytuacjach dłużej (do 4 r. ż.).

Dzięki celowym i planowanym działaniom ukierunkowanym na wszechstronny rozwój dzieci, tworzymy na co dzień warunki do ich harmonijnego rozwoju, wspierając przy tym, stosownie do wieku, samodzielność dzieci i rozbudzając zainteresowanie światem. Personel zatrudniony w Żłobku posiada niezbędne kwalifikacje do sprawowania opieki nad dziećmi. Wykwalifikowana kadra zapewnia dzieciom opiekę w warunkach zbliżonych do domowych, gwarantując dziecku opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną dostosowaną do jego możliwości psychofizycznych.

W żłobku „Kraina Szczęścia” dbamy o to, aby nasi mali podopieczni byli bezpieczni. Wszystkie zabawki, meble i pozostałe wyposażenie posiadają atesty i certyfikaty, spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE. Oświetlenie znajdujące się w pomieszczeniach w żłobku Kraina Szczęścia jest bardzo bezpieczne dla dzieci, ponieważ spełnia wszelkie polskie normy. Sypialnie żłobka wyposażone są w odpowiednie łóżeczka oraz miejsca do przechowywania dziecięcej pościeli, które uniemożliwiają stykanie się, a następnie przenoszenie się chorób  i wirusów. Budynek posiada wszelkie normy przewidziane przepisami budowlanymi, sanitarnymi i przeciwpożarowymi. 

Informacje o nas - Żłobek Kraina Szcześcia

Zdjęcie serca

wykwalifikowana kadra poszukująca nowatorskich metod pracy

Zdjęcie serca

zatrudnieni na stałe specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z deficytami rozwojowymi

Zdjęcie serca

celowe i planowane działania edukacyjne zmierzające do rozbudzania ciekawości i poznawania świata

Zdjęcie serca

rozwijanie funkcji zabawowej

Zdjęcie serca

rozwijanie i kształtowanie nowych umiejętności

Zdjęcie serca

tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi samodzielności u dzieci

Zdjęcie serca

wysokie standardy opieki i wychowania dzieci

Zdjęcie serca

współpraca z rodzicami

Zdjęcie serca

wspieranie rozwoju każdego dziecka w zgodzie z jego potencjałem

Zdjęcie serca

zindywidualizowane podejście do potrzeb i możliwości każdego dziecka, a także oczekiwań jego rodziców/opiekunów prawnych

Kontakt przedszkole Kraina Szcześcia

Zdjęcie tła
Zdjęcie słuchawki telefonu

17/2000660

Żłobek

885 755 006 MALUCHY

885 755 004 KRASNALE

Dyrektor

Justyna Michałowicz 733 733 311 (8.00 - 16.00)

catering

885 755 003 (nie SMS)

17/ 200 06 60 (nie SMS)

Zdjęcie koperty

kontakt@krainaszczescia.edu.pl

biuro@krainaszczescia.edu.pl

Zdjęcie pinezki wskazującej lokalizację

ul. Ofiar Katynia 6, 35-209 Rzeszów