Zdjęcie dziewczynki

PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK „KRAINA SZCZĘŚCIA” PRZYJAZNE MIEJSCE DLA DZIECKA I RODZICA

ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO NAS

Informacje o nas - Złobek Kraina Szczęścia

Żłobek „Kraina Szczęścia” jest przyjaznym miejscem dla dzieci i ich zapracowanych rodziców, którzy oddając pod opiekę swoje dziecko zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci, zaangażowanie kadry i podejście pełne ciepła, akceptacji i wyrozumiałości. To właśnie gwarantujemy w „Krainie Szczęścia”. Żłobek „Kraina Szczęścia” to placówka, która prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat, a w szczególnych sytuacjach dłużej (do 4 r. ż.). Dzięki celowym i planowanym działaniom ukierunkowanym na wszechstronny rozwój dzieci, tworzymy na co dzień warunki do ich harmonijnego rozwoju, wspierając przy tym, stosownie do wieku, samodzielność dzieci i rozbudzając zainteresowanie światem. Personel zatrudniony w Żłobku posiada niezbędne kwalifikacje

Zdjęcie dziecka

Informacje o nas - Przedszkole Kraina Szcześcia

Zdjęcie serca

oferujemy opiekę dzienną (maksimum 10 godzin dziennie Art. 12 pkt. 2 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)

Zdjęcie serca

w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek rodzica za zgodą dyrekcji, wymiar opieki może być wydłużony za dodatkową opłatą

Zdjęcie serca

prowadzone są zajęcia dodatkowe takie jak:

 • język angielski
 • rytmika
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia logopedyczne i opiekę logopedy
 • zajęcia i gimnastyka ogólnorozwojowa
 • taniec
 • zajęcia z sensoryki
 • zajęcia plastyczne i konstrukcyjne
 • dogoterapia
 • alpakoterapia
Zdjęcie serca

oferujemy liczne atrakcje, teatrzyki, audycje muzyczne, warsztaty tematyczne

Zdjęcie serca

proponujemy konsultacje ze specjalistami pracującymi w „Krainie Szczęścia” w zakresie wychowania, edukacji i pomocy psychologiczno – pedagogicznej jak: pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, logopeda, neurologopeda, psycholog

Informacje o nas - Przedszkole Kraina Szcześcia

Opłata wpisowa

(jednorazowa)

300 zł

Zdjęcie serca

opłata wpisowa za rodzeństwo zapisywane w jednym czasie do Przedszkola lub Żłobka „Kraina Szczęścia” wynosi 100% za pierwsze dziecko i każde kolejne dziecko 50%

Zdjęcie serca

opłata wpisowa za drugie i kolejne dziecko wynosi 75%, jeśli rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Przedszkola lub Żłobka „Kraina Szczęścia”

Opłata wpisowa w całości przeznaczana jest na:

Zdjęcie serca

roczne ubezpieczenie dziecka - NNW

Zdjęcie serca

zakup „wyprawki”, na którą składają się: pościel dla dziecka, śliniaczek, sztućce, kubek, materiały plastyczne i techniczne

Czesne miesięczne

(opłata stała w roku kalendarzowym 2024)

1450 zł

Zdjęcie serca

opłata miesięczna nie dotyczy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Zdjęcie serca

czesne za drugie i kolejne dziecko pomniejszane jest o kwotę 150 zł (nie dotyczy dzieci, jeżeli jedno z rodzeństwa nie płaci czesnego z racji posiadanego orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.)

Opłata żywieniowa

(5 posiłków dziennie)

13,00 zł

Zdjęcie serca

istnieje możliwość korzystania z diety indywidualnej

Zdjęcie serca

w przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu (zgłoszenie przyjęte do godz. 8.00 w tym samym dniu) nie nalicza się opłaty żywieniowej za dni w których zostało zgłoszone

Zdjęcie serca

opłata nie zostanie naliczona jeżeli rodzic/opiekun prawny powiadomi opiekuna grupy dzień przed planowaną nieobecnością do godziny 18.30

Zdjęcie serca

w przypadku wysłania wiadomości SMS w dniu nieobecności dziecka do godziny 8.00 na nr telefonu grupy przypisanej dziecku

Zdjęcie serca

885 755 006 – MALUCHY
885 755 004 - KRASNALE

Rekrutacja - Przedszkole Kraina Szcześcia

  Dane rodziców / opiekunów prawnych

  Dane dziecka

  Zdjęcie dziecka

  Kontakt przedszkole Kraina Szcześcia

  Zdjęcie tła
  Zdjęcie słuchawki telefonu

  17/2000660

  Żłobek

  885 755 006 MALUCHY

  885 755 004 KRASNALE

  Dyrektor

  Justyna Michałowicz 733 733 311 (8.00 - 16.00)

  catering

  885 755 003 (nie SMS)

  17/ 200 06 60 (nie SMS)

  Zdjęcie koperty

  kontakt@krainaszczescia.edu.pl

  biuro@krainaszczescia.edu.pl

  Zdjęcie pinezki wskazującej lokalizację

  ul. Ofiar Katynia 6, 35-209 Rzeszów