Kariera - Żłobek Kraina Szcześcia

OPIEKUN W ŻŁOBKU

OPIS STANOWISKA

sprawowanie opieki na dziećmi

zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym

sprawowanie czynności pielęgnacyjno – higienicznych i opiekuńczo – wychowawczych

planowanie i organizacja zajęć edukacyjnych

realizacja planu miesięcznego

prowadzenie dokumentacji zgodnie z polityką pracy w żłobku

dbanie o przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy

dbanie i pielęgnowanie dobrego kontaktu z rodzicami

realizacja zaleceń przełożonych wynikających harmonogramu pracy żłobka

WYMAGANIA

osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno – wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza

odbyła 280 – godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych,

samodzielność i rozwaga

kreatywność

doświadczenia w pracy z dziećmi

serdeczny stosunek do dzieci

niekaralność

pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych

mile widziane są umiejętności wokalno – muzyczne, artystyczno – techniczne, twórcze  i wyobraźnia

wysoka kultura osobista

dyspozycyjność (40 godz. tygodniowo)

OFERUJEMY

umowa o pracę na cały etat

możliwość awansu zawodowego

możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez współfinansowanie studiów, kursów oraz szkoleń

praca w organizacji o bogatym doświadczeniu w opiece, wychowaniu i edukacji

atrakcyjne wynagrodzenie

premia uznaniowa

Kontakt przedszkole Kraina Szcześcia

Zdjęcie tła
Zdjęcie słuchawki telefonu

17/2000660

Żłobek

885 755 006 MALUCHY

885 755 004 KRASNALE

Dyrektor

Aneta Mikosz 733 733 311 (10.00 - 18.00)

catering

885 755 003 (nie SMS)

17/ 200 06 60 (nie SMS)

Zdjęcie koperty

kontakt@krainaszczescia.edu.pl

biuro@krainaszczescia.edu.pl

Zdjęcie pinezki wskazującej lokalizację

ul. Ofiar Katynia 6, 35-209 Rzeszów