Informacje o nas - Przedszkole Kraina Szcześcia

Przedszkole „Kraina Szczęścia” jest przyjaznym miejscem dla dzieci i ich rodzin. Działania prowadzone przez zatrudnionych nauczycieli i specjalistów ukierunkowane są na rozbudzanie ciekawości świata, zdobywanie wiedzy i kształtowania nowych umiejętności dzieci niezbędnych do podjęcia nauki w szkole, odkrywania i rozwijania naturalnych talentów a także samodzielności. Rozumiemy przez to wysokie standardy pracy z dziećmi, współpracę z rodzicami, współpracę ze specjalistami również z innych placówek, a także podnoszenie kwalifikacji i rozwój pracowników przedszkola.

Głównym założeniem naszej placówki jest wspieranie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z jego możliwościami, zainteresowaniami i wrodzonym potencjałem. Wsparcie to realizujemy w trakcie procesu opieki, wychowanie i nauczania – uczenia się dzieci, które przebiega w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.

Informacje o nas - Przedszkole Kraina Szcześcia

Zdjęcie serca

wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, poszukująca nowatorskich metod pracy

Zdjęcie serca

celowe i planowane działania w celu rozbudzania ciekawości świata, zdobywania wiedzy, kształtowanie nowych umiejętności, odkrywanie i rozwijanie drzemiących talentów

Zdjęcie serca

wyspecjalizowani terapeuci

Zdjęcie serca

tworzenie warunków do kształtowania samodzielności

Zdjęcie serca

współpraca ze specjalistami innych placówek

Zdjęcie serca

wysokie standardy pracy z dziećmi

Zdjęcie serca

współpraca z rodzicami

Zdjęcie serca

wspieranie rozwoju każdego dziecka w zgodzie z jego potencjałem

Zdjęcie serca

organizacja edukacji i pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Zdjęcie serca

zajęcia dydaktyczne prowadzone są w zgodzie z obowiązującą Podstawą Programową zgodną z rozporządzeniem MEN z 26 lipca 2018r.

Zdjęcie serca

zajęcia prowadzone są w aspekcie obszaru fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego przygotowując w ten sposób pełną gotowość dzieci do podjęcia nauki w szkole

Kontakt przedszkole Kraina Szcześcia

Zdjęcie tła
Zdjęcie słuchawki telefonu

17/2000660

Przedszkole

885 755 008 ZUCHY

885 755 007 STARSZAKI

Dyrektor

Justyna Michałowicz 733 733 311 (8.00 - 16.00)

catering

885 755 003 (nie SMS)

17/ 200 06 60 (nie SMS)

Zdjęcie koperty

kontakt@krainaszczescia.edu.pl

biuro@krainaszczescia.edu.pl

Zdjęcie pinezki wskazującej lokalizację

ul. Ofiar Katynia 6, 35-209 Rzeszów