Nasze super przedszkole

Zapraszamy do naszej Krainy Szczęścia, miejsca na zabawę i naukę!

O Przedszkolu

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Dlaczego my ?

Nasze przedszkole jest przyjaznym miejscem sprzyjającym rozwojowi dzieci. Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na dobro dziecka. Rozumiemy przez to: wysokie standardy pracy z dziećmi, współpracę z rodzicami, podnoszenie kwalifikacji i rozwój pracowników przedszkola,

Rekrutacja

Przedszkole prowadzi zapisy przez cały rok kalendarzowy. Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc, do odpowiednich grup wiekowych. O przyjęciu dzieci do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.

Kadra

Pracownicy Przedszkola sprawują opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych