Nasze super przedszkole Rzeszów

Zapraszamy do naszej Krainy Szczęścia, miejsca na zabawę i naukę!

O Przedszkolu

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Do przedszkola jest łatwy dojazd z każdego miejsca w Rzeszowie.

Dlaczego my ?

Nasze przedszkole w Rzeszowie jest przyjaznym miejscem sprzyjającym rozwojowi dzieci. Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na dobro dziecka. Rozumiemy przez to: wysokie standardy pracy z dziećmi, współpracę z rodzicami, podnoszenie kwalifikacji i rozwój pracowników przedszkola,

Rekrutacja

Przedszkole prowadzi zapisy przez cały rok kalendarzowy. Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc, do odpowiednich grup wiekowych. O przyjęciu dzieci do przedszkola w Rzeszowie decyduje kolejność zgłoszeń. Przedszkole ul. Ofiar Katynia 6 Rzeszów

Kadra

Pracownicy Przedszkola sprawują opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych